Väike-Pakri Püha Olavi kabel

Väike-Pakri kabel 2010 Autor: E.Söderberg

Väike-Pakri kabelitorn 2010 Foto: E.Söderberg

Korduvalt ümber- ja ülesehitatud Väike-Pakri kabeli esimene täpsem kirjeldus pärineb Harju-Madise kiriku visitatsiooniprotokollist 1769. Meile teadaoleva mahu ja välisilme sai pikihoone 1851 ja 1906 toimunud ümber- ja juurdeehitustega. Kivitorni käibelolevatest ehitusaegadest – 1825 ja 1866 – on tõenäolisem viimane, mis põhineb kiriku lääneukse kohal olnud roomanumbrilisel daatumil.

Autor: E.Söderberg

Foto: E.Söderberg

Säilinud on massiivne madala telkkiivriga kivitorn, uus katus on paigaldatud 2006.a. Tornitüves oli põhiosas krohvitud. Erandiks on tsoon torni idaseinal pikihoone katusejoonest allpool. Ilmselt rõhtpalk-seintega ristkülikuline pikihoone (10,6 x 6,7 m) oli väljast kaetud laudisega, pikihoone ei ole säilinud. Ainus pääs kirikusse oli läbi torniukse ja ahta (1,3 x 1,4 m) torni eeskoja.
1994.a. paigaldati kabeli torni müürile mälestusplaat tekstiga “Nende pakrilaste mälestuseks, kes aastatel 1940-1944 sunniti lahkuma oma saarelt” (koos kahe küla talunimede mälestusplaatidega www.muinas.register.ee).

2020.a. septembris teostas Rändmeister OÜ Väike-Pakri kabeli tornikiivri hooldustööd. (Foto: J. Kilumets)