Kontakt

Pakri saartega seotud ühingud:

PAKRI ÜHING, asukoht Rootsis (Rågöföreningen). Esimees Erik Söderberg.

MTÜ PAKRI SAARTE KOGUKOND, asukoht Eestis. Esimees Fred Söderberg.

MTÜ PAKRI KULTUURIPÄRAND, asukoht Eestis. Juhatuse liikmed Jana Stahl, Ülo Kalm, Fred Söderberg, Patrik Göransson.

OÜ PAKRI TARVAS, asukoht Eestis. Juhatuse liikmed Eriks Söderberg, Urmas Sepp.

Veebilehe administraator:

Jana Stahl  jana@eestirootslane.ee