På svenska

I samband med Estlands frigörelse ur Sovjetväldet åren 1988 – 1991 fick intresset för Rågöarna i Estland en nystart hos rågöborna i Sverige, deras närstående och ättlingar. Det var många frågor som blev högaktuella. Möjligheten att besöka öarna öppnades. Ett besök på Stora Rågö organiserades redan i slutet av juli 1991. Under 1991 infördes i Estland lagen om återlämning av egendom som frånhänts folket av sovjetregimen. Med markreformen samma år blev det även möjligt att söka återfå tidigare markägor. För att hantera allt detta blev det allt tydligare, att man behövde bilda en förening. Frågan togs upp av några aktiva inom Rågöbornas Danslag (danslaget har varit och är en samlingspunkt för rågöbor sedan dess tillkomst år 1966) och ett konstituerande möte förbereddes. Mötet ägde rum den 1 december år 1992 i Bredäng inom Stockholms stad och vid detta möte bildades RÅGÖFÖRENINGEN.

Textkällan www.råföföreningen.se