Saare Lood

“Pakrilaste viimane lahkumine saartelt Rootsis toimus 1944.aastal. Seitse saareelanikku jäi Väike-Pakrile. Hüljatud taludesse ja majadesse tuli ajapikku rahvast, kui sakslased taganesid Eestist ja punaarmee sisse marssis, eriti aga pärast Paldiski süütamist sakslaste poolt 1944. aasta septembris. Rahvas tuli eri paikadest, mõned mahapõlenud Paldiskist, mõned Narva-Jõesuust, mõni Petserist, mitmed Naissaarelt. Kokku hinnanguliselt umbes kuuskümmend inimest asendas nüüd ära sõitnud pakrilasi nii Suur- kui ka Väike-Pakril. Lisaks neile paigutati saartele ka ligi 700 sõjaväelast, mereväelased ja piirivalve. Suur-Pakrilt tõrjuti kõik tsiviilelanikud ära juba mõne aasta pärast. Osa sõitis saartelt kohe ära, osa kolis üle Väike-Pakrile, kuhu tsiviilelanikke jäi elama 1965.aastani” (katkend raamatust “Pakrilaste 600 aastat”. A.Lindgren).

L.Odres „Vana armas Paldiski” /1718.a. Rogervieki kindluse esimesed plaanid tegi Peeter I isiklikult. Detailsed plaanid joonistas insener-polkovnik L.J.P.Luberace. Tuli ehitada muul, mille mõlemas otsas olnuks tsitadell. Muuli taha pidi tulema sõja- ja kaubasadam. Linna (kaubasadama) asukohaks pidi saama Väike-Pakri, kasarmud pidid tulema poolsaarele./